Na przełomie roku 2014/2015 przeprowadziliśmy wszechstronny test czerpakowej koparki przeładunkowej. W czasie dwóch miesięcy mieliśmy możliwość w pełni korzystać z czerpakowej koparki przeładunkowej TEREX-FUCHS MHL350 z odciążonym czerpakiem otwartym od góry.

W tym celu przebudowaliśmy nasz zasyp załadunkowy i przystosowaliśmy powierzchnię magazynową i produkcyjną. Jednocześnie podobną maszynę przetestowaliśmy przy rozładunku wagonów kolejowych u naszych klientów.

Parametry robocze maszyny przez cały czas były bardzo dobre, a zużycie paliwa było wyjątkowo niskie. I chociaż ostatecznie, po szczegółowej analizie testu, nie kupiliśmy tej koparki przeładunkowej, ponieważ problematyka załadunku naszego paliwa na wagony kolejowe jest bardzo specyficzna, to jednak uzyskaliśmy wiele interesujących i praktycznych doświadczeń. Jako wyjątkowo dobre oceniliśmy wyniki rozładunku wagonów kolejowych za pomocą tej koparki przeładunkowej – i tutaj widzimy właśnie największe możliwości jej przyszłego wykorzystania przy pracy z naszymi produktami.