01.12.2014 rozpoczęliśmy wydobycie osadów węglowych w osadniku 2 na naszych działkach w Wałbrzychu. Chodzi o dalszy, systematyczny i z wielu punktów widzenia bardzo ważny krok do tego, aby likwidacja starych szkód górniczych w drodze wydobywania osadów węglowych znajdujących się na naszych działkach, przebiegała efektywnie i jednocześnie maksymalnie oszczędnie i delikatnie w stosunku do środowiska naturalnego i mieszkańców miasta.

Z punktu widzenia wydobycia doszło w ten sposób do faktycznego połączenia osadnika 3 z osadnikiem 2. To umożliwia nam nie tylko optymalizowanie kosztów eksploatacji, ale i bardziej operatywne reagowanie na chwilowe potrzeby klientów oraz na niekorzystne warunki atmosferyczne. Naturalnym efektem nasze wieloletniej systematycznej działalności wydobywczej jest też fakt, że ściany osadnika stanowią dziś bardzo skuteczną barierę akustyczną tak, że wpływ działalności przemysłowej naszej firmy jest w tym względzie praktycznie niezauważalny. Bardzo dbamy i o to, aby samosiejki drzew na zewnętrznych zboczach wałów ograniczających nasze osadniki, nie zostały naruszone.