menu

Oferta

Dla przemysłu energetycznego i ciepłownictwa:

  • Innowacyjne paliwo energetyczne z mułów poflotacyjnych

Nasze Paliwo ECJ, poza bardzo atrakcyjnym kosztem uzyskania z niego energii, jest łatwe w transporcie i zasypie pieców, i znacznie ułatwia proces odsiarczania! W chwili obecnej to jest nasz najlepszy produkt sprzedaży.

  • Muły węglowe z flotacji węgla kamiennego

Dla Ceramiki Budowlanej:
Poza produktami, przeznaczonymi do wykorzystania w energetyce, oferujemy także muł o niższej kaloryczności, mogący znaleźć zastosowanie w produkcji ceramiki budowlanej. Firma nasza od lat prowadzi współpracę z firmami, zajmującymi się jej wytwarzaniem.

  • Jest możliwość odbioru paliwa drogą kolejową i samochodową
  • Paliwo ECJ posiada również certyfikat wydany przez VVUÚ a.s.

Zapraszamy do współpracy!