menu

O nas

EKO CARBO – JULIA Sp. z o.o.

  • jest działającym dostawcą paliw dla przemysłu energetycznego i ciepłownictwa – naszym największym partnerem handlowym jest spółka energetyczna ČEZ, a.s.
  • korzysta z technologii automatyzacji przemysłowej, i posiada nowoczesny zakład produkcyjny oraz infrastrukturę kolejową
  • jest leaderem w zakresie innowacji i badaniach metod recyklingu materiałów odpadowych pochodzących z działalności górniczej, włącznie z wprowadzaniem tych metod na rynek i ich realizacją przemysłową
  • działalność korzystna dla środowiska, oparta na usuwaniu odpadów i skutków szkód górniczych
  • prowadzi gospodarkę zasobami surowców, stanowiącymi potencjał produkcyjny przekraczający 4.500 GWh energii elektrycznej, czyli około 3% rocznej produkcji energii elektrycznej brutto w Polsce
  • produkuje paliwa przy jednoczesnej poprawie stanu środowiska naturalnego i stanowi potencjalne zasoby niezależności energetycznej regionu miasta Wałbrzycha
  • posiada zgodę na gospodarowanie odpadami z wzbogacania flotacji węgla
  • stanowi element historii przemysłowej miasta Wałbrzycha; oczekujemy, że będziemy również elementem jego przemysłowej przyszłości