menu

Historia

Firma została założona w 1996 w oparciu o restrukturyzację państwowej firmy, zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego Thorez w likwidacji.

Od momentu założenia sprzedaje osady węgla, będące odpadami z procesu flotacji węgla koksowego.

Osady węgla (muły węglowe) po przeprowadzeniu procesu flotacji wydobywanego węgla z kopalni Thorez gromadzone były od lat trzydziestych ubiegłego wieku aż do roku 1996, gdy wstrzymano działalność górniczą kopalni.

Węgiel, wydobywany spod ziemi, nie jest produktem „czystym” – zawiera drobne fragmenty skał, które należy wyeliminować. W tym celu stosuje się proces wzbogacania węgla. Przeprowadza się go w środowisku wodnym, a jego efektem – oprócz wzbogaconego – oczyszczonego węgla jest odpad – muł węglowy. Ze względu na fakt, że wspomniany proces daleki był od doskonałości, muły węglowe zawierają dużo węgla. Dodatkowo wałbrzyski muł węglowy pochodzi z procesów wzbogacania wydobywanego tutaj antracytu, co stanowi o jego wysokiej wartości opałowej.