menu

Dotacje

Spółka EKO CARBO – JULIA otrzymała w 2009 roku grant z UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

dotacje3big

Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych
Działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Wniosek o dofinansowanie nr POIG.01.04.00-02-006/09, POIG.04.01.00-02-006/09
Wartość całkowita projektu wynosi 10 331 904,00 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość

ZAPYTANIA OFERTOWE


19/03/2013
Zapytanie ofertowe nr 110/13 na zakup analizatora paliwa

W związku z budową zakładu produkcji innowacyjnego paliwa energetycznego z odpadów poflotacyjnych, oraz z przeprowadzonego I postępowania do zapytanie ofertowego 105/13 które nie zostało rozstrzygnięte ze względu na oferty cenowe, prosimy o ponowne przesłanie nam oferty na dostawę analizatora paliwa.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 110/13


18/03/2013
Zapytanie ofertowe nr 109/13 na budowę łącza telekomunikacyjnego
Zapytanie ofertowe nr 109/13 dotyczy zadania inwestycyjnego 2.4/j o nazwie „Budowa łącza telekomunikacyjnego”.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 109/13


18/03/2013
Zapytanie ofertowe nr 108/13 na budowę rozległej światłowodowej sieci LAN.

Zapytanie nr 108/13 dotyczy zadania inwestycyjnego 2.3/a o nazwie „Zakup instalacji systemu monitoringu”.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe 108/13


05/03/2013
Zapytanie ofertowe nr 107/13 na wykonanie rampy załadowczej

Zapytanie nr 107/13 dotyczy zadania inwestycyjnego 2.4/f o nazwie „Wykonanie rampy załadowczej paliwa do kosza zasypowego”.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 107/13


28/02/2013
Zapytanie ofertowe nr 105/13 na dostawę analizatora paliwa

Zapytanie nr 105/13 dotyczy zadania inwestycyjnego 2.3/b o nazwie „Zakup analizatora paliwa”.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 105/13


5/02/2013
Zapytanie ofertowe nr 103/13 na instalację ogrodzenia wraz z bramami

Zapytanie nr 103/13 dotyczy zadania inwestycyjnego 2.4/g o nazwie „Instalacja ogrodzenia oraz bramy przesuwnej” na terenie zakładu produkcji innowacyjnego paliwa EKO CARBO-JULIA sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 103/13


1/02/2013
Zapytanie ofertowe nr 102/13 na dostawę kontenerów o charakterze socjalno-sanitarnym

Zapytanie nr 102/13 dotyczy zadania inwestycyjnego 2.4/d o nazwie „Zakup modułowych budynków (kontenerów) i wyposażenia” i dotyczy dostarczenia oraz posadowienia nowych kontenerów na terenie firmy w Wałbrzychu.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 102/13
2. Schemat kontenera


17/12/2012
Zapytanie ofertowe nr 136/12 na budowę łącza telekomunikacyjnego

Zapytanie nr 136/12 dotyczy zadania inwestycyjnego 2.4/j o nazwie „Budowa łącza telekomunikacyjnego” i dotyczy budowy łącza komunikującego bocznicę ECJ z teleinformatyczną infrastrukturą PKP.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 136/12


1/10/2012
Zapytanie ofertowe nr 130/12 na dostawę samochodu samowyładowczego – wozidła

Zapytanie nr 130/12 dotyczy zadania inwestycyjnego 2.3/l o nazwie „Zakup samochodu samowyładowczego” i dotyczy sprzedaży naszej firmie i dostarczenia na jej teren samochodu wyładowczego/wozidła o pojemności skrzyni minimum 18m3.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 130/12


1/10/2012
Zapytanie ofertowe nr 129/12 na dostawę spychacza

Zapytanie nr 129/12 dotyczy zadania inwestycyjnego 2.3/f o nazwie „Zakup spychacza” i dotyczy sprzedaży naszej firmie wspomnianego sprzętu i dostarczenia go na jej teren.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 129/12


1/10/2012
Zapytanie ofertowe nr 128/12 na dostawę ładowarki kołowej

Zapytanie nr 128/12 dotyczy zadania inwestycyjnego 2.3/j o nazwie „Zakup ładowarki kołowej” i dotyczy sprzedaży naszej firmie i dostarczenia na jej teren ładowarki o łyżce z minimalną pojemnością 5m3.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 128/12


1/10/2012
Zapytanie ofertowe nr 127/12 na dostawę koparki

Zapytanie nr 127/12 dotyczy zadania inwestycyjnego 2.3/e o nazwie „Zakup koparki” i dotyczy sprzedaży naszej firmie i dostarczenia na jej teren koparki o łyżce z minimalną pojemnością 1,6m3.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 127/12


27/09/2012
Zapytanie ofertowe nr 126/12 na wykonanie fundamentów

Zapytanie nr 126/12 dotyczy wykonania zadania inwestycyjnego o nazwie „Nabycie/koszt wytworzenia innych środków trwałych” w ramach projektu „Budowy zakładu innowacyjnego paliwa z odpadów poflotacyjnych” i związane z wykonaniem fundamentów w ramach zadań „Konstrukcja budowlana do posadowienia instalacji” oraz „Budowa magazynowej hali kubaturowej”.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 126/12
2. Załączniki – rysunki


26/09/2012
Zapytanie ofertowe nr 125/12 na wykonanie klatek schodowych

Zapytanie nr 125/12 dotyczy zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa pomostu nad torami” i dotyczy prac, polegających na wykonaniu klatek schodowych o konstrukcji lekkiej do wykorzystania przy pomoście nad torami na terenie naszej firmy.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 125/12


6/09/2012
Zapytanie ofertowe nr 124/12 na przeprowadzenie remontu wiaduktu nad torami o konstrukcji kratownicowej

Zapytanie nr 124/12 dotyczy zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa pomostu nad torami” i dotyczy prac, polegających na przeprowadzeniu remontu metalowego wiaduktu nad torami.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 124/12


6/09/2012
Zapytanie ofertowe nr 122/12 na montaż słupów oświetleniowych oraz wykonanie instalacji elektrycznej

Zapytanie nr 122/12 dotyczy wykonania zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup i instalacja 8 kolumn oświetleniowych z podwójnymi lampami o mocy 600W, w tym okablowanie” oraz „Realizacja projektu zasilania dla w energię elektryczną nowej instalacji” w ramach projektu „Budowy zakładu innowacyjnego paliwa z odpadów poflotacyjnych”.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 122/12
2. Dokumentacja


4/09/2012
Zapytanie ofertowe nr 121/12 na zakup instalacji monitoringu

Zapytanie nr 121/12 dotyczy wykonania zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup i instalacja systemu monitoringu” w ramach projektu „Budowy zakładu innowacyjnego paliwa z odpadów poflotacyjnych” i związane jest z zainstalowaniem na terenie firmy systemu monitoringu oraz późniejszym serwisowaniem go.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 121/12


3/09/2012
Zapytanie ofertowe nr 120/12 na wykonanie fundamentów

Zapytanie nr 120/12 dotyczy wykonania zadania inwestycyjnego o nazwie „Nabycie/koszt wytworzenia innych środków trwałych” w ramach projektu „Budowy zakładu innowacyjnego paliwa z odpadów poflotacyjnych” i związane z wykonaniem fundamentów w ramach zadań „Konstrukcja budowlana do posadowienia instalacji” oraz „Budowa magazynowej hali kubaturowej”.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 120/12


27/08/2012
Zapytanie ofertowe nr 119/12 na prace przy konstrukcji budowlanej do posadowienia instalacji

Zapytanie nr 119/12 dotyczy wykonania zadania inwestycyjnego o nazwie „Konstrukcji budowlanej do posadowienia instalacji” w ramach projektu „Budowy zakładu innowacyjnego paliwa z odpadów poflotacyjnych” i związane jest z przeprowadzeniem prac, polegających na impulsowym zagęszczeniu podłoża.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 119/12


13/07/2012
Zapytanie ofertowe nr 110/12 na budowę hali o konstrukcji stalowej

Zapytanie nr 110/12 dotyczy wykonania zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa magazynowej hali kubaturowej” w ramach projektu „Budowy zakładu innowacyjnego paliwa z odpadów poflotacyjnych”.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 110/12


11/07/2012
Zapytanie ofertowe nr 115/12, dotyczące remontu pomostu nad torami

Zapytanie nr 115/12 dotyczy remontu należącego do EKO CARBO-JULIA pomostu nad torami. Pomost ma konstrukcję kratownicową; prace będą polegały na piaskowaniu oraz położeniu dwóch warstw farby antykorozyjnej.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 115/12
2. Oświadczenie


10/07/2012
Zapytanie ofertowe nr 114/12 na dostawę wozidła

Zapytanie nr 114/12 dotyczy dostarczenia do firmy EKO CARBO-JULIA nowego wozidła o pojemności skrzyni minimum 18m3.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 114/12
2. SIWZ do zapytania nr 114/12
3. Oświadczenie


10/07/2012
Zapytanie ofertowe nr 113/12 na dostarczenie spychacza

Zapytanie nr 113/12 dotyczy dostarczenia do firmy EKO CARBO-JULIA spychacza nowego lub po generalnym remoncie.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 113/12
2. SIWZ do zapytania nr 113/12
3. Oświadczenie


10/07/2012
Zapytanie ofertowe nr 112/12 na dostawę ładowarki kołowej

Zapytanie nr 112/12 dotyczy dostarczenia do firmy EKO CARBO-JULIA nowej ładowarki kołowej o pojemności łyżki minimum 5 m3.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 112/12
2. SIWZ do zapytania nr 112/12
3. Oświadczenie


10/07/2012
Zapytanie ofertowe nr 111/12 na dostawę koparki

Zapytanie nr 111/12 dotyczy dostarczenia do firmy EKO CARBO-JULIA nowej koparki gąsienicowej o pojemności łyżki minimum 1,6 m3.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 111/12
2. SIWZ do zapytania 111/12
3. Oświadczenie


27/03/2012
Zapytanie ofertowe Nr 106/12

Zapytanie ofertowe Nr 106/12 – przedmiotem postępowania jest zadanie demontaż płyt drogowych i niwelacja terenu, w ramach zadanie „roboty ziemne i przygotowanie terenu budowy” dla inwestycji pt.: ”Budowa zakładu produkcyjnego innowacyjnego paliwa energetycznego z odpadów poflotacyjnych”.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 106/12


08/03/2012
Zapytanie ofertowe Nr 104/12

Zapytanie ofertowe Nr 104/12 – przedmiotem postępowanie jest zadanie zabudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym – „Włączenie Bocznicy” dla inwestycji pt.: „Budowa zakładu produkcyjnego innowacyjnego paliwa energetycznego z odpadów poflotacyjnych”.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 104/12


15/09/2011
Zapytanie ofertowe Nr 105/11 – druga edycja

Zapytanie ofertowe Nr 105/11 – przedmiotem postępowania jest kompletne, prawidłowe i terminowe wykonanie zadania inwestycyjnego „Linii technologicznej – instalacji do produkcji innowacyjnego paliwa energetycznego z odpadów poflotacyjnych”.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 105/11 – druga edycja


29/08/2011
Zapytanie ofertowe Nr 105/11

Zapytanie ofertowe Nr 105/11 – przedmiotem postępowania jest kompletne, prawidłowe i terminowe wykonanie zadania inwestycyjnego „Linii technologicznej – instalacji do produkcji innowacyjnego paliwa energetycznego z odpadów poflotacyjnych”.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 105/11


15/07/2011
Zapytanie ofertowe Nr 103/11

Zapytanie ofertowe Nr 103/11 dotyczące realizację projektu doprowadzenia wody dla inwestycji pt.: „Budowa zakładu produkcyjnego innowacyjnego paliwa energetycznego z odpadów poflotacyjnych”.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 103/11


08/07/2011
Zapytanie ofertowe Nr 102/11

Zapytanie ofertowe Nr 102/11 dotyczące realizację zadania inwestycyjnego pt. : „Realizacja projektu doprowadzenia energii elektrycznej do miejsca budowy instalacji”

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 102/11


24/03/2011
Zapytanie ofertowe Nr 101/11

Zapytanie ofertowe Nr 101/11 dotyczące dostawy „pod klucz” dwóch kontenerów połączonych tworzące wewnątrz jedną powierzchnię biurową

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 101/11


www.europa.eu/index_pl.htm

www.poig.gov.pl


Dane teleadresowe:

EKO CARBO – JULIA Sp. z o.o.
Wysockiego 27 E, 58 304, Wałbrzych
Phone: +48 660 637 744
Fax:      +48 608 921 831

Kontakt do osoby kompetentnej:

Vlado Ilečko, Phone: +48 660 637 744, e-mail: vilecko@ecjpl.com