Oferta

Dla przemysłu energetycznego i ciepłownictwa:

  • Innowacyjne paliwo energetyczne z mułów poflotacyjnych

Nasze Paliwo ECJ poza bardzo atrakcyjnym kosztem uzyskania z niego energii jest łatwe w transporcie i zasypie pieców i znacznie ułatwia proces odsiarczania! W chwili obecnej to jest nasz najlepszy produkt w sprzedaży.

  • Muły węglowe z flotacji węgla kamiennego

Dla Ceramiki Budowlanej:

Poza produktami przeznaczonymi do wykorzystania w energetyce, oferujemy także muł o niższej kaloryczności, mogący znaleźć zastosowanie w produkcji ceramiki budowlanej. Od lat prowadzimy współpracę z firmami, zajmującymi się jej wytwarzaniem.

Istnieje możliwość odbioru paliwa drogą kolejową i samochodową.
Paliwo ECJ posiada również certyfikat wydany przez VVUÚ a.s.