O nas

25 lat
doświadczenia

Jesteśmy działającym dostawcą paliw dla przemysłu energetycznego i ciepłownictwa – naszym największym partnerem handlowym jest spółka energetyczna ČEZ, a.s. Korzystamy z technologii automatyzacji przemysłowej i posiadamy nowoczesny zakład produkcyjny oraz infrastrukturę kolejową. Jesteśmy liderem w zakresie innowacji i badań metod recyklingu materiałów odpadowych pochodzących z działalności górniczej, włącznie z wprowadzaniem tych metod na rynek i ich realizacją przemysłową.

Prowadzimy działalność korzystną dla środowiska, opartą na usuwaniu odpadów i skutków szkód górniczych. Prowadzimy gospodarkę zasobami surowców, stanowiącymi potencjał produkcyjny przekraczający 4.500 GWh energii elektrycznej, czyli około 3% rocznej produkcji energii elektrycznej brutto w Polsce. Produkujemy paliwa przy jednoczesnej poprawie stanu środowiska naturalnego i stanowimy potencjalne zasoby niezależności energetycznej regionu miasta Wałbrzycha. Posiadamy zgodę na gospodarowanie odpadami z wzbogacania flotacji węgla. Stanowimy element historii przemysłowej miasta Wałbrzycha. Oczekujemy, że będziemy również elementem jego przemysłowej przyszłości.

Nasza historia

Firma została założona w 1996 w oparciu o restrukturyzację państwowej firmy, zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego Thorez w likwidacji. Od momentu założenia sprzedaje osady węgla, będące odpadami z procesu flotacji węgla koksowego. Osady węgla (muły węglowe) po przeprowadzeniu procesu flotacji wydobywanego węgla z kopalni Thorez gromadzone były od lat trzydziestych ubiegłego wieku aż do roku 1996, gdy wstrzymano działalność górniczą kopalni.

Węgiel wydobywany spod ziemi nie jest produktem „czystym” – zawiera drobne fragmenty skał, które należy wyeliminować. W tym celu stosuje się proces wzbogacania węgla. Przeprowadza się go w środowisku wodnym, a jego efektem – oprócz wzbogaconego, oczyszczonego węgla – jest odpad, muł węglowy. Ze względu na fakt, że wspomniany proces daleki był od doskonałości, muły węglowe zawierają dużo węgla. Dodatkowo wałbrzyski muł węglowy pochodzi z procesów wzbogacania wydobywanego tutaj antracytu, co stanowi o jego wysokiej wartości opałowej.

Eko Carbo-Julia w pigułce - od wbicia w ziemię pierwszego szpadla po profesjonalną produkcję do Energetyki Zawodowej: