15.08.2015 na naszą bocznicę kolejową, w ramach Festiwalu Zabytków Techniki, wjechał specjalny, historyczny pociąg parowy Antracyt. Po raz pierwszy po ponad dwudziestu latach na tory naszej bocznicy kolejowej znowu wjechała lokomotywa parowa!

To zdarzenie poprzedzał wspólny wniosek z Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, ul. Towarowa 4 , 58-140 Jaworzyna Śląska i Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych, o umożliwienie wjazdu specjalnego, historycznego pociągu parowego Antracyt na naszą bocznicę kolejową.

Możliwość udzielenia pozytywnej odpowiedzi na ten wniosek i umożliwienie przejazdu specjalnego, historycznego pociągu na trasie Jaworzyna Śląska – Wałbrzych – Jaworzyna Śląska była dla nas prawdziwym zaszczytem. Program Festiwalu Zabytków Techniki stał się dzięki temu bardziej atrakcyjny – przecież w przeszłości lokomotywy parowe również na tej trasie przewoziły tysiące ton węgla kamiennego z dawnej kopalni Thorez, do której należała też nasza dzisiejsza, zmodernizowana bocznica kolejowa.

Pobyt historycznego pociągu parowego Antracyt na terenie naszej firmy odbył się bez jakichkolwiek problemów i utrudnień – tak, że możemy z radością oczekiwać na następne, podobnie interesujące i ciekawe imprezy.