1.12.2014 jsme zahájili těžbu uhelných kalů v kališti 2 na našich pozemcích ve Walbrzychu.

Jde o další, systematický a z mnoha pohledů velice důležitý krok k tomu, aby likvidace starých důlních škod těžbou uhelných kalů, uložených na našich pozemcích, probíhala efektivně a zároveň maximálně ohleduplně vůči životnímu prostředí i obyvatelům města. Došlo tak z těžebního hlediska k faktickému propojení kaliště 3 a kaliště 2.

To nám umožňuje nejenom optimalizovat provozní náklady, ale můžeme tak současně operativněji reagovat na okamžité potřeby zákazníků, i na nepříznivé povětrnostní podmínky. Přirozeným důsledkem naší víceleté systematické těžební činnosti je i fakt, že stěny kaliště dnes vytvážejí velmi účinnou protihlukovou bariéru a vliv průmyslové činnosti naší firmy se v jejím okolí prakticky neprojevuje.

Velmi dbáme i o to, aby náletové dřeviny, rostoucí na vnějších svazích hrází našich kališť, zůstaly nedotčeny.