Produkty

Pro energetický i teplárenský průmysl:

  • Inovativní palivo z uhelných kalů

Naše palivo ECJ, kromě velmi atraktivních nákladů na využití jeho energie, je velmi dobře manipulovatelné; navíc velmi zefektivňuje procesy odsíření. Aktuálně je to nás nejprodávanější produkt.

  • Uhelné kaly z flotace kamenného uhlí

Pro keramický průmysl:

Kromě produktů, předurčených zejména k využití v energetice, nabízíme také kaly o nižší výhřevnosti, které se dají využít i v keramickém průmyslu. Dlouhodobě spolupracujeme s keramickými firmami které se zajímají o využití těchto produktů.

Odběr našich výrobků je možný po železnici i po silnici, jsme plně zařízeni pro obě varianty odběru.
Naše palivo ECJ je certifikováno VVUÚ, a.s.