O nás

25 let
zkušeností

Běžíme činnost prospěšná životnímu prostředí, založená na odstraňování odpadů a následků důlních škod. Používáme technologie průmyslové automatizace, máme moderní výrobní závod i železniční infrastrukturu. Jsme lídrem v oblasti inovací a ve výzkumu metod recyklace odpadních materiálů pocházejících z důlních činností, včetně uvádění těchto metod na trh a jejich průmyslové realizace.

Jsme zavedený dodavatel paliv pro energetický i teplárenský průmysl. Obhospodařujeme zásoby surovin, které představují potenciální produkci více než 4.500 GWh elektrické energie, tedy asi 3% hrubé roční výroby elektřiny v Polsku. Vyrábíme paliva při současné nápravě stavu životního prostředí a je potenciálním zdrojem energetické nezávislosti regionu města Wałbrzychu. Jsme součást průmyslové historie města Wałbrzychu; očekáváme, že budeme rovněž součástí jeho průmyslové budoucnosti.

Historie

Firma byla založena roku 1996 na základě restrukturalizace státního podniku, dolu Kopalnia Węgla Kamiennego Thorez w likwidacji. Od svého založení prodává uhelné kaly, které byly odpadem z procesu flotace koksovatelného uhlí. Uhelné kaly byly, v návaznosti na flotaci uhlí vytěženého z dolu Thorez, ukládány od třicátých let minulého století až do roku 1996, kdy důl ukončil těžbu.

Uhlí, těžené pod zemí, není čistým produktem – obsahuje drobné fragmenty hornin, které musí být odstraněny. K tomu se užívá procesu obohacování uhlí. Probíhá ve vodním prostředí a jeho efektem – kromě obohaceného – vyčištěného uhlí – je i odpad – uhelný kal. Vzhledem k tomu, že tento proces tehdy měl daleko k dokonalosti, uhelné kaly obsahují veliké množství uhlí. Navíc naše kaly pochází z procesů obohacování zde těženého antracitu, což předurčuje jeho vysokou výhřevnost.

Eko Carbo-Julia v kostce - od uvedení prvního rýče do země až po profesionální výrobu pro komerční energetiku: