menu

O nás

  •  činnost prospěšná životnímu prostředí, založená na odstraňování odpadů a následků důlních škod
  • využívá technologie průmyslové automatizace, má moderní výrobní závod i železniční infrastrukturu
  •  je lídrem v oblasti inovací a ve výzkumu metod recyklace odpadních materiálů pocházejících z důlních činností, včetně uvádění těchto metod na trh a jejich průmyslové realizace
  • je zavedený dodavatel paliv pro energetický i teplárenský průmysl
  • obhospodařuje zásoby surovin, které představují potenciální produkci více než 4.500 GWh elektrické energie, tedy asi 3% hrubé roční výroby elektřiny v Polsku
  • vyrábí paliva při současné nápravě stavu životního prostředí a je potenciálním zdrojem energetické nezávislosti regionu města Wałbrzychu
  • je součást průmyslové historie města Wałbrzychu; očekáváme, že budeme rovněž součástí jeho průmyslové budoucnosti