menu

Historie

Firma byla založena roku 1996 na základě restrukturalizace státního podniku, dolu Kopalnia Węgla Kamiennego Thorez w likwidacji.

Od svého založení prodává uhelné kaly, které byly odpadem z procesu flotace koksovatelného uhlí.

Uhelné kaly byly, v návaznosti na flotaci uhlí vytěženého z dolu Thorez, ukládány od třicátých let minulého století až do roku 1996, kdy důl ukončil těžbu.

Uhlí, těžené pod zemí, není čistým produktem – obsahuje drobné fragmenty hornin, které musí být odstraněny. K tomu se užívá procesu obohacování uhlí. Probíhá ve vodním prostředí a jeho efektem – kromě obohaceného – vyčištěného uhlí – je i odpad – uhelný kal. Vzhledem k tomu, že tento proces tehdy měl daleko k dokonalosti, uhelné kaly obsahují veliké množství uhlí. Navíc naše kaly pochází z procesů obohacování zde těženého antracitu, což předurčuje jeho vysokou výhřevnost.